Read Uykusuzluk: Insomnia by Henry Miller Online

uykusuzluk-insomnia

Ayr ks bir yazardan ayr ks bir kitap Henry Miller yirminci y zy l n ba kald r c yazarlar ndan Kapitalizmi reddederken sosyalizmi efendi de i tirme olarak g rd Anar izmi Amerikan do aya d n gelene iyle, Beat Ku a ve i ek ocuklar ile ili kilendirilen Miller, Yitik Ku ak i inde de say lmaz Miller n Uykusuzlukta Insomnia s z n etti i Japon kad n, 1967de yetmi alt ya ndayken tan p a k oldu u kabare sanat s Hoki Tokuda Yine bu d nemde yapt suluboya resimler de kendi resimleri aras nda zel bir b l m , Insomnia Dizisini olu turur. Henry mitolojik bir yarat a benziyor Yaz lar ate li, y ld r m gibi, girift, hain ve tehlikeli lsquo a m z n iddete gereksinimi var Yazd klar n n g c n , o g nahtan ar nd r c , y k c , g z pek, korkun g c n seviyorum Ya ama duyulan hayranl n, co kunun, her eye olan tutkulu ilginin, enerjinin, ta k nl n, g l n ve ans z n patlayan f rt nalar n bu tuhaf kar m akl m ba mdan al yor Her ey silinip s p r l yor ikiy zl l k, korku, basitlik, yalanc l k g d n n ortaya konmas bu Birinci tekil ki iyi, ger ek adlar kullan yor d zenden bi imden hatta kurmacadan bile nefret ediyor ndash Anais Nin...

Title : Uykusuzluk: Insomnia
Author :
Rating :
ISBN : 605590425X
ISBN13 : 978-6055904258
Format Type : Audio Book
Language : Türkisch
Publisher : Uykusuzluk 1 Mai 2010
Number of Pages : 63 Seiten
File Size : 879 KB
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Uykusuzluk: Insomnia Reviews

  • Ilayda Gülcelebi
    2019-04-24 21:06

    Habe dieses Buch meiner Mutter zum Geburtstag geschenkt, ihr gefiel es sehr gut und lies sich schnell lesen :) ..